De cliëntenraad
is er voor u!

De Cliëntenraad van de Spoedpost maakt zich sterk voor de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten die een beroep doen op de Huisartsenspoedpost in de avond, nacht, weekenden en op feestdagen. Wij zijn de gesprekspartner van het management en geven hen advies. Dat doen we niet alleen op hun verzoek. Dat doen we ook als we zelf iets signaleren of signalen krijgen van anderen. Op deze manier denken en praten we mee over belangrijke zaken voor patiënten.

De gezichten van de cliëntenraad

Onze Cliëntenraad bestaat uit drie leden. Alle drie vinden ze één ding belangrijk: de kwaliteit en veiligheid van de huisartsenzorg in de avonden, weekenden en nachten!

Via de Cliëntenraad is het mogelijk om invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen bij de Spoedpost. Hebt u ideeën en wilt u graag meepraten? Dan nodigen wij u uit om contact op te nemen.
U kunt de cliëntenraad bereiken via clientenraad@hcdo.nl.

Naciye Köroğlu

Naciye Köroğlu werkt als docent bij Tintaan in Deventer. Dat is een school voor kinderen van 4 tot 12 jaar die de Nederlandse taal niet of niet voldoende beheersen. Zij adviseert de Cliëntenraad dan ook over de vraag hoe je inwoners die nog niet zo bekend zijn met de Nederlandse taal het beste bereikt.

Ger Wisselink

Voorzitter Ger Wisselink werkte  jarenlang het onderwijs. De laatste 12 jaar voor zijn pensionering was hij docent bij Saxion. Hij wil zich graag sterk maken voor goede kwaliteit van zorg in de nachten, avonden en weekenden.

Heintje Egberts

Heintje Egberts is gepensioneerd en heeft gevoel voor wat er leeft onder de inwoners op gebied van zorg en welzijn. Zij zet zich vol enthousiasme in om u als client te vertegenwoordigen.

Het is belangrijk dat u een plek heeft om uw stem te laten horen. Wij leren van uw ervaring met de spoedpost en chronische zorg.

Ger Wisselink