Hoe meldt u een klacht?

U kunt uw klacht op verschillende manieren melden bij de Spoedpost Huisartsen Deventer:

Vermeld in ieder geval uw naam, telefoonnummer en geboortedatum. Dient u een klacht in namens iemand anders, dan graag de naam en geboortedatum van de betrokkene doorgeven. Vermeld ook de datum wanneer u contact met de huisartsenpost heeft gehad.

Wat doen wij met uw klacht?
De klachtenfunctionaris van de Spoedpost Huisartsen Deventer neemt contact met u op. U kunt uw klacht dan nader toelichten. Eventueel kan de klachtenfunctionaris u in contact brengen met de betrokken zorgverlener. Persoonlijk contact met de zorgverlener werkt vaak verhelderend en kan leiden tot een oplossing. Indien nodig, kan de klachtenfunctionaris als onafhankelijk bemiddelaar optreden tussen u en de zorgverlener. Het doel is om binnen zes weken samen met u en de zorgverlener de klacht af te handelen.

Bent u niet tevreden met de oplossing?
Misschien bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht. Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Kijk hiervoor op www.skge.nl.

Privacy en geheimhouding.
Als u een klacht indient, dan gaan wij daar vertrouwelijk mee om.  Dat betekent dat uw gegevens alleen ter beschikking worden gesteld aan de personen die betrokken zijn bij de behandeling van de klacht.

Hoe kunt u een klacht melden over uw huisartsenpraktijk?
De snelste manier is uw klacht rechtstreeks te melden bij uw huisarts. Raadpleeg eventueel de website van uw eigen huisarts.

Klachtenformulier