Privacyverklaring HCDO

Algemeen


Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). We werken hierin samen met een gespecialiseerde organisatie, namelijk Stichting Privacyzorg.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en wij beveiligen uw gegevens tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Is uw eigen huisarts aangesloten bij de HCDO, dan beschikken wij in de meeste gevallen op de huisartsenpost over uw dossier. Wilt u dit niet, dan kunt u dit bespreken met uw eigen huisarts.

Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op. Deze gesprekken worden na twee jaar verwijderd. Voor uw en onze veiligheid hangen er camera’s in de wachtruimte. De beelden hiervan worden niet opgeslagen. Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens via het landelijke LSP beschikbaar stellen aan ziekenhuizen en apotheken. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten


U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met ons secretariaat (bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 17.00 via 0570 – 501770).

Klachten


Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met de HCDO (bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 17.00 via 0570 – 501770) of de Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met ons niet er uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.